Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.epc-groep.nl en op alle domeinnamen in het beheer van EPC Groep, die naar deze pagina doorverwijzen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.epc-groep.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EPC Groep zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan EPC Groep niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EPC Groep garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer EPC Groep links naar websites van derden weergeeft, houdt dit niet in dat EPC Groep de websites aanbeveelt. EPC Groep is niet aansprakelijkheid en niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de EPC Groep niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid, redelijkheid en actualiteit.

Informatie gebruiken

EPC Groep behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de informatie die op deze website aangeboden wordt (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

EPC Groep behoudt het recht de tekst op de website, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder vooraankondiging hiervan. EPC Groep beveelt u aan periodiek na te gaan of de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Mocht u onverhoopt een zwakke plek in onze website of systemen ontdekken, dan vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:

 • Na de ontdekking zo snel contact met ons op te nemen en uw bevindingen te mailen naar info@epc-groep.nl
 • Voldoende informatie te geven zodat we het probleem kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende.
 • Het beveiligingsprobleem en uw bevindingen niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Vermijd in elk geval:

 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van de website.
 • Het plaatsen van malware.
 • Veranderingen aan te brengen in onze website en onze systemen.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot de website of onze systemen of deze toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van brute forcen om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van DoS-aanvallen of social hacking.

U mag het volgende van ons verwachten:

 • Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging en reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem op.