Beheer & onderhoud

Het beheer en onderhoud van bruggen en sluizen is van cruciaal belang om de veiligheid van infrastructuur te waarborgen en een soepele doorstroming van verkeer en watertransport te garanderen. Het is een voortdurend proces dat zorgvuldige planning, inspectie, onderhoud en indien nodig, reparatie vereist. 

Het onderhoud van elektronische componenten bij bruggen en sluizen vereist een combinatie van geavanceerde technische kennis, regelmatige inspecties, en proactieve maatregelen om storingen te voorkomen. Een goed onderhouden en geüpdatet elektronisch systeem speelt een sleutelrol bij het handhaven van de veiligheid en het bevorderen van een efficiënte doorstroming van verkeer en watertransport op deze cruciale infrastructuurpunten.

Contact

Storingsdienst

Onze storingsdienst staat dag en nacht klaar. Deze dienst is verantwoordelijk voor het snel en effectief reageren op eventuele storingen, zodat de veiligheid en doorstroming van het verkeer en watertransport gewaarborgd blijven.


Een effectieve storingsdienst voor bruggen en sluizen speelt een cruciale rol bij het handhaven van de operationele efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van deze infrastructuur. Het vermogen om snel te reageren op storingen en het uitvoeren van adequate reparaties draagt bij aan de continuïteit van het verkeer en de scheepvaart, terwijl het de impact van onvoorziene problemen minimaliseert.

Contact

Onze 24h storingsdienst uitgelicht

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de storingsdienst voor bruggen en sluizen:

 24/7 Beschikbaarheid: 

De storingsdienst moet op elk moment beschikbaar zijn, 24 uur per dag en 7 dagen per week, omdat storingen zich op elk moment kunnen voordoen, zelfs buiten reguliere werktijden.

 Snelle Respons: 

Een snelle reactie op storingen is essentieel. Zodra een storing wordt gemeld, moeten getrainde technici snel ter plaatse zijn om de situatie te beoordelen en passende maatregelen te nemen om de storing te verhelpen.

 Diagnose en Analyse: 

Het team van de storingsdienst voert grondige inspecties en analyses uit om de oorzaak van de storing te identificeren. Dit omvat visuele inspecties, tests van mechanische, elektronische en hydraulische systemen, en het gebruik van diagnoseapparatuur.

 Tijdelijke Oplossingen en Veiligheid: 

Indien mogelijk implementeert de storingsdienst tijdelijke oplossingen om de brug of sluis weer operationeel te maken terwijl een meer permanente reparatie wordt voorbereid. Veiligheidsmaatregelen worden genomen om risico's voor het verkeer of de scheepvaart te minimaliseren.

 Samenwerking met Stakeholders: 

De storingsdienst werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder lokale overheden, onderhoudsbedrijven, aannemers en de scheepvaartsector, om coördinatie te waarborgen en de impact van de storing te minimaliseren.

 Rapportage en Registratie: 

Alle storingen, interventies en genomen maatregelen worden gedocumenteerd en gerapporteerd voor toekomstige referentie en analyse van trends om herhaalde problemen te voorkomen.

 Onderhoudsadvies en Preventieve Maatregelen: 

Na het verhelpen van de storingen kan de storingsdienst aanbevelingen doen voor preventief onderhoud om toekomstige problemen te voorkomen. Dit omvat mogelijk upgrades, vervangingen of verbeteringen aan systemen.

Contracten EPC
Lopende Projecten en Contracten

Electronic Power Control (EPC) heeft zich bewezen als een uitstekende partner in het beheer en onderhoud van bruggen en sluizen, wat heeft geleid tot langdurige contracten en een solide reputatie in de industrie.

Met een focus op expertise, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid heeft EPC zich onderscheiden als een betrouwbare partner voor het beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Onze toewijding aan uitmuntendheid en ons vermogen om oplossingsgerichte diensten te leveren, hebben ons geholpen om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan met gemeenten, overheidsinstanties en andere belanghebbenden in de infrastructuurbranche.

 Wilt u meer informatie over afsluiten van een contract met EPC, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Plaats: Nieuwegein 
Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein
Startdatum: 1 mei 2022
Looptijd: 24 maanden

Realisatie website: Graficomedia.nl