Privacyverklaring EPC

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

EPC Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EPC Groep en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EPC Groep verstrekt. EPC Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres 

WAAROM EPC GROEP GEGEVENS NODIG HEEFT

EPC Groep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan EPC Groep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

EPC Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 DELEN MET ANDEREN

EPC Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@epc-groep.nl. EPC Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

EPC Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EPC Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EPC Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EPC Groep op via info@epc-groep.nl.

www.epc-groep.nl is een website van EPC Groep

 EPC Groep is als volgt te bereiken:

Bezoekadres: Industrieweg 67a, 3361 HJ Sliedrecht
Postadres: Postbus 298, 3360 AG Sliedrecht
Kamer van Koophandel Rotterdam: 24355864
BTW-nr: NL825627400B01
Telefoon: 0184 – 422 452
E-mailadres: info@epc-groep.nl